«ҚазККА Хабаршысы» ғылыми журналы


Құрметті әріптестер!

 

2000 жылдан бастап М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясының «ҚазККА Хабаршысы» ғылыми журналы жылына 4 рет жарияланады.

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым саласындағы бақылау, Білім және ғылым министрлігі комитеті мақұлдаған диссертациялардың негізгі қорытындыларын жариялауға басылымдар тізіміне енгізілген «ҚазККА Хабаршысы» ғылыми журналы мына мамандықтар бойынша топтастырылған:

- Техникалық ғылымдар мен технологиялар;

- Әскер ісі мен қауіпсіздік;

 

Журналдың тақырыптық айдарлары:

1. Көлiк құралдарын жобалау, салу және пайдалану;

2. Экология және өмір қауіпсіздігі;

3. Жылжымалы құрам;

4. Жол, құрылыс және көтеріп-тасымалдағыш машиналар және автокөлік;

5. Тасымалдау үрдісін басқару;

6. Көліктегі логистика;

7. Автоматика, телемеханика, байланыс, электроэнергетика, ақпараттық жүйелер;

8. Стандарттау, сертификаттау, метрология; 

9. Экономика және сапа менеджменті жүйесі;

 

«ҚазККА Хабаршысы» ғылыми журналы халықаралық ISSN № 1609-1817 (Франция, Париж қаласы) тіркелген.

«ҚазККА Хабаршысы» ғылыми журналы Қазақстандық мәліметтердің сілтемелер базасы (АО «НЦГНТЭ») бойынша импакт факторға ие және Science Index (РИНЦ) мәліметтер базасы жүйесінде нұсқатаңбаланады (индестелінеді).

«Қазпочта» АҚ «ҚазККА Хабаршысы» журналына 75605 жазылыс индексі берілген, Сіз журналға бір жылға жазыла аласыз.

Журналға мақала қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде ұсынылуы мүмкін.

Журнал жылына 4 рет басылып шығады, жиілігі - үш айда бір рет. Мақала материалдары редакциялық алқаға келіп түскеніне қарай қатаң түрде тіркеу журналына тіркеледі.

Журналға сондай-ақ ақпаратты және жарнамалық материалды ұсынуға болады.

Қызметкерлеріңіз бен барлық мүдделі тараптарды хабардар етуіңізді сұраймыз!

 

«КазККА Хабаршысы» журналы туралы Ереже

Қосымша 1 «ҚазККА Хабаршысы» журналында ғылыми мақалаларға пікір беру тәртібі туралы

Қосымша 2 «Мақалаларды жариялау туралы ереже»

Қосымша 3 «Библиографиялық әдебиеттерді рәсімдеу мысалдары»

Сарапшылық тұжырым (бланк)

"ҚазККА Хабаршысы" журналының редакция алқасының құрамы

 

 «ҚазККА Хабаршысы» журналына мақалаларды қабылдау кестесі

Журнал нөмері

Мақалаларды қабылдаудың соңғы мерзімі

1 (104), 2018

1 ақпан 2018 жыл

2 (105), 2018

1 мамыр 2018 жыл

3 (106), 2018

15 тамыз 2018 жыл

4 (107), 2018

1 қараша 2018 жыл

           

Байланыстар:

Мақалалар мен ілеспе құжаттар мына мекен-жай бойынша  қабылданады:

050012, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Шевченко көшесі, 97, 2718 бөлме.

Тел. +7 (727) 292-49-14, 292-44-85. Факс: +7 (727) 292-57-21

E-mail: vestnik@qazatk.kz

 

Банктік реквизиттер:

«М.Тынышпаев атыдағы Казақ көлік және коммуникациялар академиясы» АҚ

050012,  Алматы қаласы, Шевченко көшесі, 97

РНН 600700012599

ИИН/БИН 010 740 000551

Куәлік Серия 60001 11.10.12 күнгі № 0071168 

Банк АГФ АҚ «Банк Центр Кредит»

ИИК  KZ558560000000086400

БИК KCJBKZKX

 

 

Шыққан номерлер:

2019 г. - № - 1(108), 2(109), 3(110) Арнайы шығарылым (Том 1), Арнайы шығарылым (Том 2), 4(111)

2018 г. - № - 1(104), 2(105), 3(106), 4(107)

2017 г. - № - 1(100), 2(101), 3(102) , 4(103)

2016 г. - № - 1(96), 2(97), 3(98), 4(99)

2015 г. - № - 1(92), 2-3(93), 4(94), 5-6(95)

2014 г. - № - 1(86), 2(87), 3(88), 4(89), 5(90), 6(91)

2013 г. - № - 1(80), 2(81), 3(82), 4(83), 5(84), 6(85)

2012 г. - № - 1(74), 2(75), 3(76), 4(77), 5(78), 6(79)

2011 г. - № - 1(68), 2(69), 3(70), 4(71), 5(72), 6(73)

2010 г. - № - 1(62), 2(63), 3(64), 4(65), 5(66), 6(67)

2009 г. - № - 1(56), 2(57), 3(58), 4(59), 5(60), 6(61)

2008 г. - № - 1(50), 2(51), 3(52), 4(53), 5(54), 6(55)