Рейтингтік басылымдарда мақалалар жариялау бойынша ұсыныстар


Негізгі нәтижелерді жариялау үшін ҚР БҒМ ғылым және білім саласындағы Бақылау комитетімен бекітілген басылымдар тізімі

Авторға арналған импакт-фактор туралы жадынама

Web of Science платформасындағы жұмыс туралы ақпараттық портал

Thomson Reuters деректер қорында индекстелетін басылымдарда мақалалар жариялау бойынша негізгі ұсыныстар

Scopus деректер қорында индекстелетін басылымдарда мақалалар жариялау бойынша негізгі ұсыныстар

Science Direct базасында толық мәтінді басылымдармен жұмыс бойынша негізгі ұсыныстар

Ғалымның ғылыми сілтеме индексі. Ғалымның өз брендін қалыптастыру бойынша басшылық

импакт-факторы бар журналдарда мақаланы қалай жариялауға болады. Thomson Reuters ғылыми зерттеулер үшін ресурстары

● Ғалымның дербес профилі және ResearcherID жеке нөмірі: ResearcherID : презентация және ResearcherID жұмыс істеу бойынша нұсқаулық

рейтингтік басылымдарда мақалаларды жариялау үшін пайдалы сілтемелер

Scopus оқу құралдары қол жетімді

Springer-де қалай жұмыс істеуге болады

Авторлық Академия: табысты жариялау ұлғайту мүмкіндігі

www.springerlink.com пайдалану бойынша нұсқаулық

Инструкция по подбору журналов для статьи по абстракту (резюме) статьи www.springer.com мақала абстрактісі (түйіндемесі) бойынша журналдарды іріктеу нұсқаулығы

www.springerlink.com пайдаланушылар үшін пайдалану бойынша нұсқаулық