МІНДЕТІ ЖӘНЕ ПАЙЫМДАУЫ

  М. Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясының (бұдан әрі – ҚазККА) міндеті жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласында жоғары сапалы білім беру қызметтеріне, Қазақстан Республикасы экономикасының көлік-коммуникация секторы үшін кадрлар даярлау бойынша ұлттық білім беру кеңістігінде Болон процессінің принциптерін және қазіргі заманғы халықаралық сапа стандарттарын жүзеге асыру арқылы көшбасшылыққа жетуге негізделеді.
  Міндет білім, ғылым және өндірістің бірігуі арқылы Академияның жоғары сапалы кадрларды даярлауды қамтамасыз етуге, білім беру процесінде заманауи әдістемелер мен технологияларды қолдана отырып, Академияның кадрлық әлеуетін және материалдық-техникалық базасын нығайтуға ұмтылысын бейнелейді.
  ҚазККА пайымдауы - Қазақстанда және шетелде танылған көліктік-коммуникациялық кешені үшін жоғары білікті мамандарды даярлау бойынша жоғары оқу орны және нормативтік-техникалық құжаттаманы әзірлеу және көлік және телекоммуникация саласында жаңа техника және технологияларды енгізу саласындағы жетекші инновациялық орталық.

М. Тынышбаев атындағы ҚазККА-ның 2019-2023 жылдарға арналған даму бағдарламасы

СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТТАРЫ


1-ші бағыт. Ұлттық және әлемдік деңгейде бәсекеге қабілетті білім беру жүйесі

Цель 1.1. Халықаралық стандарттары ескерілген білім беру бағдарламаларын өзектендіру.
Цель 1.2. Білім беру қызметін жаңарту.
Цель 1.3. Жоғары дәрежелі, халықаралық тәжірибесі, инновациялық және креативті ойлауы бар белсенді ғылыми қызметі бар ПО құрамын қалыптастыру.
Цель 1.4. Қазақстандық және халықаралық компаниялармен тығыз және тұрақты жұмысқа негізделген түлектерді жұмысқа орналастыруды қамтамасыз ету бойынша тиімді жұмыс құру.
Цель 1.5. Көптілді оқытуды енгізу және интернационалдандыруды кеңейту.
Цель 1.6. Өмір бойы бәсекеге қабілетті мамандарды сапалы даярлауды қамтамасыз ету.

2-ші бағыт. Тиімді ғылыми және инновациялық қызметі

Цель: Академияның тиімді ғылыми және инновациялық қызметін дамыту.

3-ші бағыт. Халықаралық және өңірлік бизнес-қоғамдастықпен және жетекші ғылыми-білім беру орталықтармен стратегиялық әріптестік

Цель 3.1. Интернационализацияны кеңейту (шетелдік студенттерді көптеп тарту, академиялық ұтқырлық бағдарламасына, халықаралық ғылыми жобаларға қатысу).
Цель 3.2. Екі дәрежелеі және екі дипломды бағдарламаны дамыту.

4-ші бағыт. Жастарды адамгершілігі жоғары, рухани және патриоттық рухта тәрбиелеу

Цель 4.1. Білім алушының азаматтық және әлеуметтік ұстанымын, тәрбие жұмыстары мен тікелей иделогиялық белсенділігімен білім беру процессіне қатысушылардың ұлттық өзін-өзін тануы мен патриотизмін қалыптастыру.
Цель 4.2. Білім беру процесіндегі субьектілердің барлығының тұлғалық және физикалық тұрғыдан денсаулығы, интеллектуалдылығы, эмоционалдылығы, рухани жағынан дамыту және сақтау үшін қажетті жағдайлардың барлығын жасау.
Цель 4.3. Студенттік ұжымдарда шығармашылық, өзара көмек, оқуға деген саналы қарым-қатынас қалыптастыру, білім алушыларды оқу еңбегіне ынталандыру.

5-ші бағыт. Жаңа ақпараттық-коммуникациялық технологияларға негізделген дамыған материалдық-техникалық база және инфрақұрылым

Цель 5.1. Академия қызметін цифрландыру.
Цель 5.2. Академияның брендін және білім беру бағдарламаларын білім беру нарығында дәріптеу.
Цель 5.3. Ғылыми кітапхананың ақпараттық білім беру орталығы ретінде қызмет көрсетуі және Академияның білім беру бағдарламалары бойынша сапалы қорын қалыптастыру.