Шәкіртақы туралы ақпаррат

Шәкіртақы туралы ақпарат (ҚТЖ шәкіртақысы, М.ТЫНЫШБАЕВ атындағы шәкірақы, ҚАЗККА әлеуметтік шәкіртақысы)

Бос білім беру гранттарын және «қтж» ұк» ақ гранттарын тағайындау:«қтж» ұк» ақ гранттарын тағайындау ережелері (№82-ц 15.05.2013 жылғы бұйрығы), компания үшін басымды мамандықтар тізімі және өтініш формасы компанияның ресми сайтында www.railways.kz, мансап рубрикасында–дамыту және оқыту бөлігінде көрсетілген. Байқауға қатысу үшін бекітілген формадағы өтінішті қажетті құжаттарды ұсынуымен ағымдағы жылдың 20 наурызына дейін беру қажет.

Мұхамеджан Тынышпаев атындағы стипендияларды тағайындау тәртібі туралы

Ереже

1.  Осы ереже мұхамеджан тынышбаев атындағы стипендияны тағайындау және төлеу тәртібін анықтайды.

2.  Ереже мұхамеджан тынышбаев атындағы стипендиясы күндізгі оқу түріндегі, оқу озаттары болып табылатын, ішкі жоғары оқу орындағы және республикалық пәндік олимпиадалар жүрдегерлері дипломдары бар, ғылыми-практикалық конференцияларға және академияның қоғамдық өміріне  белсенді қатысатын, 3 немесе 4 курс студенттеріне  беріледі.

3.  Ереже мұхамеджан тынышбаев атындағы стипендиясына талапкер ретінде мемлекеттік білім алу гранты бойынша да, ақылы негізде оқитын да білім алушы бола алады.

4.  Ереже мұхамеджан тынышбаев атындағы стипендиясына ұсынылатын кандидаттар конкурстық негізде факультет кеңестерімен беріледі.

5.  Факультет кеңестерінің шешімдері, оған қоса ілестірілген дәлелді қорытындылары ереже м. Тынышбаев атындағы қазкка ғылыми кеңесі отырысына жыл сайын 15 маусымға дейін ұсынылады.

6.  Ереже мұхамеджан тынышбаев атындағы стипендияны тағайындау туралы шешім ғылыми кеңес мүшелерінің басым дауыстарының қарапайым ашық дауыс беру арқылы қабылданады.

7.  Ереже мұхамеджан тынышбаев атындағы стипендиясы академияда оқу барысында бір реттен артық емес жоғары оқу орындардағы мемлекеттік білім беру грантында оқитын, студенттерге арналған мемлекеттік стипендия көлемінде, 30% үстемені тағайындаумен төленеді.

8.  Ереже мұхамеджан тынышбаев атындағы стипендиясы келесі оқу жылына тағайындалып, жазғы сессиядан кейінгі  айдың бірінші күнінен бастап, ай сайын төленеді.

9.  Ереже мұхамеджан тынышбаев атындағы стипендиядан айыру шешімі  м. Тынышбаев атындағы қазкка ішкі тәртіп ержелерін бұзуына байланысты факультет кеңес ұсынысы бойынша  ғылыми кеңеспен орындалады.