Оқу үрдісін ұйымдастыру


Оқу процесінің кестесі

Академиялық күнтізбе

ЖОО компоненті пәндерінің каталогы 2019-2024 Бакалавриат

ЖОО компоненті пәндерінің каталогы 2019-2022 Магистратура

ЖОО компоненті пәндерінің каталогы 2019-2023 Докторантура

Элективті пәндер каталогы 2019-2024 Бакалавриат (Минор)

Элективті пәндер каталогы 2019-2022 Магистратура (Минор)

Элективті пәндер каталогы 2019-2023 Докторантура (Минор)

2019-2020 оқу жылының экзамендері кестесі

Қорытынды аттестаттау жүргізу кестесі

ҚОТ қолдану арқылы қорытынды аттестаттау ережелері

ҚОТ қолдану арқылы аралық аттестаттау ережелері

Қысқы емтихандық сессияны өткізу туралы бұйрық

2020 жылы бакалавриат мамандықтары үшін апелляциялық комиссия құрамын бекіту туралы бұйрық

Магистратура және докторантура мамандықтары үшін апелляциялық комиссия құрамын бекіту туралы бұйрық
2018-2019 оқу жылы | 2019-2020 оқу жылы

2019-2020 оқу жылында дипломдық жұмыстарды (жобаларды) қорғау жөніндегі мемлекеттік аттестаттау комиссияларының құрамын бекіту туралы бұйрық

2019 жылы диплом жұмыстарын қорғау жөніндегі мемлекеттік аттестаттау комиссияларының құрамын бекіту туралы бұйрық (өзгертулер енгізу туралы)

Магистрлік диссертацияларды (жобаларды) қорғауды қабылдау жөніндегі мемлекеттік аттестаттау комиссияларының құрамын бекіту туралы бұйрық 2018-2019 оқу жылы | 2019-2020 оқу жылы

2020 жылдағы магистратура түлектерінің тізімі