Практика2017-2018 оқу жылына арналған оқу және өндірістік тәжірибенің қорытындылары

        ҚазККА-да оқу тәжірибесінен өту мақсаты алынған теориялық білімдерді, икемдерді және дағдыларды іске асыру болып табылады, сонымен қатар мекемелердің практикалық қызметі туралы түсініктерін алу.

            2017-2018 оқу жылында академия бойынша оқу тәжірибиесін 626 студент өтті.


          Өндірістік тәжірибенің өту мақсаты студенттер алған теориялық білімдерді біріктіру және тереңдету міндетті түрде іс жүзінде болуы керек. Сондықтан, барлық студенттер өндіріске жіберіледі, олар ол жақта кәсіби дағдылар мен тәжірибеге ие болады, өз жұмысында туындайтын қиындықтарды және проблемаларды еңсеруді үйренеді.

         2017-2018 оқу жылында «ҰК «ҚТЖ» АҚ мекемелерінде – 751студент, басқа мекемелерде - 424, студенттер үйінде - 55 студент өндірістік тәжірибесінен өтті.


              2017-2018 оқу жылында сонымен қатар «ҰК «ҚТЖ» АҚ мекемелерінде ақылы өндірістік тәжірибесі
ұйымдастырылды, онда 3 курстың 83 студенті өтті.

 

 


Мамандықтар бойынша өндірістік практика өтетін базалар туралы ақпарат:


Автомобильдер, жол техникасы және стандарттау

Өміртіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау

Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар

Көлік құрылысы және құрылыс

Есеп және аудит, Финанс, Экономика

Электроэнергетика

Автоматтандыру және басқару

Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету және Ақпараттық жүйелер

Логистика – (сала – Көлік)

Тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру және көлікті пайдалану

Көлік, көлік техникасы және технологиялар